НУШ:

РЕАЛІЇ

ПОВСЯКДЕННЯ 

 Починаючи з 2018/2019 навчального року роботу  навчального закладу спрямовано на реалізацію Плану заходів із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджених на засіданні педагогічної ради від 31.08.2018 протокол  № 1. До вересня 2018 року зведено пандуси для безперешкодного переміщення дитини з ООП до класу та в їдальню. Придбано за кошти сільської ради (16000 гривень) парту для реабілітації дітей з ДЦП та візок.

З метою забезпечення розвитку інституційної спроможності закладу розроблено  власні освітні програми відповідно до державного стандарту. З 2019 року введено в дію оновлену Типову інструкцію з діловодства для загальної середньої освіти, що дещо спростило систему документообігу, оптимізацію звітності.

Учителі  Гуцул Т.С. та Гончарюк Л.В. пройшли дистанційні курси на  дистанційному он-лайн порталі EdEra,  всі учителі, які задіяні в 1 класі, пройшли курси  з впровадження нового Державного стандарту початкової освіти (Орловська С.В., Гончарюк Л.В., Гончар Д.В.)

Учителі початкової школи постійно вдосконалюють навики щодо впровадження нового Державного стандарту початкової школи на засіданнях методичного об’єднання учителів початкових класів. На першому засіданні від 05.09.2018 протокол №1  розглянуто Закон України про освіту у контексті проблеми реформування початкової школи та питання інклюзивної освіти. На другому засіданні від 13.02.2019 № 2 відпрацьовано питання педагогіки партнерства – як ключового компоненту НУШ.  Теоретична частина доповнена і практичною: практичним психологом Якубенко В.В. проведено з учителями початкової школи тренінг на тему «Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії з учителя і учня». Тематичне планування роботи всіх методичних об'єднань ґрунтується на компетентнісному, особистісно орієнтованому та інтегрованому підходах до навчання.

В закладі адміністрацією школи,  практичним психологом Якубенко В.В., постійно проводяться тренінги з учителями і батьками, індивідуальні консультації з питань реалізації запровадження НУШ в освітній процес.  Постійно на засіданнях шкільних МО проводиться аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Освітній процес забезпечений чітким психологічним супроводом, який включає в себе діагностику, профілактику, корекцію, навчальну діяльність учнів з ООП, консультування, просвіту і охоплює всіх учасників (учнів, батьків і педагогів) освітньо виховного процесу.

В закладі впроваджено прозорий розподіл публічних коштів шляхом обов’язкового оприлюднення даних в класних куточках і на сайті школи про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел. В закладі продовжується процес створення освітнього середовища  для здобувачів освіти  відповідно до методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища у шкільних приміщеннях (наказ МОНУ від 13.02.2018 №137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»).  За кошти освітньої субвенції в 1 клас було придбано одномісні парти, обладнання, конструктори LEGO, дидактичні матеріали, ламінатор і принтер, маркерну дошку, витратні матеріали, ноутбук для учителя. Залишається проблемою відсутність засобів візуалізації в 1 класі, а саме: мультимедійна дошка, плазмена панель.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи               Дзик О.А.