ЗНО з біології: особливості тесту 2021 року

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології у 2021 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари»), завдань з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

Загальна кількість завдань тесту з біології – 50, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з біології.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, - 82.

План підготовки до ЗНО з біології дивись тут

Особливості проведення ЗНО з математики у 2021 році

       Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2021 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю (структуроване та неструктуроване), а також завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

      Загальна кількість завдань тесту з математики – 34, на виконання яких учасникам буде відведено 210 хвилин.Результат виконання завдань №1-26, 30 та 31 буде зарахований як державна підсумкова атестація з математики для тих учнів, студентів закладів освіти, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та вивчали математику на рівні стандарту.

       Результат виконання завдань всього тесту буде зарахований як державна підсумкова атестація з математики для тих учнів, студентів закладів освіти, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та вивчали математику на профільному рівні, а також буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти України.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-26, №30 та №31, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація на рівні стандарту, дорівнює 50 балам.

        Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту - 67 балів.

План заходів підготовки до ЗНО з математики дивись тут

 ЗНО з історії України на 2020/2021 н.р.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2021 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари»), завдань на встановлення правильної послідовності та завдань з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей.

Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на їх виконання учасникам буде відведено 150 хвилин.

Перелік тем, вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з цього навчального предмета, а також конкретизація того, що повинен знати та вміти випускник навчального закладу в межах визначених тематичних розділів вміщений у “ПРОГРАМі ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”. Доступ за посиланням: https://testportal.gov.ua/progist/

Також у програмі наведено перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, список персоналій обов’язкових для розпізнавання абітурієнтам. Окремо потрібно звернути увагу на терміни і поняття, що складають базис для вивчення предмета (термінологічний словник прикріплений окремо).

Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на їх виконання учасникам буде відведено 150 хвилин.

План підготовки до ЗНО з історії України дивись тут