НАКАЗ від 31.08.2021 № 86-о
Про організацію роботи щодо протидії
булінгу (цькуванню) у закладі освіти
у 2021/2022 навчальному році

    На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019       № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві  юстиції   України   від   03.02.2020 за № 111/34394, наказу Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»,

листа Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  в закладах освіти», з метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від насильства та булінгу (цькування)

 НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити:

    1.1. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), що додається.

    Гуцул О.Б., заступнику директора з виховної роботи:

    2.1. Забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.

    2.2. Розглядати питання щодо виявлення фактів насильництва та запобігання їх повторенню на педагогічних радах та батьківських зборах.

  1.      Призначити Якубенко В.В., практичного психолога, уповноваженою особою для проведення невідкладних заходів реагування у разі виявлення насильства та/або отримання заяв від постраждалої особи/інших осіб.
  2. Якубенко В.В., практичному психологу:

    4.1. Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність із запобігання та протидії насильству та жорстокому поводженню, спрямованих на створення в школі безпечного освітнього середовища.

    4.2. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення.

    4.3. Висвітлювати реалізацію заходів на сайті школи у розділі «Протидія булінгу (цькування)».

    4.4. Своєчасно інформувати про виявлені випадки службу у справах дітей, відділ освіти, культури і спорту Кельменецької селищної ради, органи внутрішніх справ.

    4.5. Довести до відома педагогічних працівників школи алгоритм подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу.

  1. Класним керівникам опрацювати нормативно-правові акти України щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми.
  2. Створити постійно діючу комісію з розгляду випадків булінгу (цькування)  у наступному складі:

   Голова комісії – Сливка Р.І., директор школи

   Заступник голови – Гуцул О.Б., заступник директора з виховної роботи

    Секретар – Маріуца Н.В., педагог-організатор

Члени комісії:  Якубенко В.В., практичний психолог

                          Кубляк І.Л., голова профспілкового комітету

                          Заїка М.І., голова батьківського комітету.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

      Директор школи                                                                             Р. Сливка

  

З наказом ознайомлені:                                                             Гуцул О.Б.

    31.08.2021                                                                               Якубенко В.В
                                                                                                     Кубляк І.Л.
                                                                                                     Гришков В.В.
                                                                                                     Маріуца Н.В.

 

  

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Наказ від  31.08.2021  № 86-о

 

План  заходів,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 
                               

на 2021/2022 навчальний рік

Назва заходу

Цільова аудиторія

етап

Термін вико-нання

Відповіда-

льний

 

Діагностичний етап

1.

Виявлення наявності проблеми психофізичного насилля в учнівському середовищі.

 

Діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів.

 

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі.

 

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів.

 

Учасники освітнього процесу

Впродовж року

Практичний психолог, класні керівники

 

 

Просвітницько-профілактична робота

1.

Поширення та популяризація інформаційних матеріалів щодо створення

безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської

молоді ціннісних життєвих навичок.

Учасники освітнього процесу

Впродовж року

 

Практичний психолог, педагог-організатор, класні керівники

2.

Проведення заходів у рамках  Всеукраїнського тижня протидії булінгу.

Учасники освітнього процесу

ІІІ тиждень вересня

Практичний психолог, педагог-організатор, класні керівники

3.

Розробка та розповсюдження буклетів-пам’яток для учнів

«Не стань жертвою булінгу».

Здобувачі освіти

Впродовж року

Практичний психолог,

учнівське самоврядування

4.

Психолого-педагогічний семінар «Протидія

булінгу в учнівських колективах».

Класні керівники

Вересень

Практичний психолог,

заступник директора з виховної роботи

5.

Заняття батьківського всеобучу для ознайомлення із законодавчими актами щодо протидії булінгу.

Батьки учасників освітнього процесу

Вересень

Заступник директора з виховної роботи,

класні керівники 

6.

Профілактичні відеоролики

БЕЗПЕЧНА ШКОЛА - НІК ВУЙЧИЧ (ВІДЕО)

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video

https://www.youtube.com/watch?v=9Nh4_pYHnfA

https://www.youtube.com/watch?v=pNCvFAOAQcoміжособистісних стосунках.

Challenge «Безпечна школа»

 

Здобувачі освіти

Листопад-грудень

Практичний психолог, педагог-організатор, класні керівники

7.

Акція «16 днів проти насильства».

Здобувачі освіти

Листопад-грудень

Практичний психолог

8.

«Не смійся з мене:

просвітницько-профілактична програма тренінгових занять»

Учні 6-10 класів

Січень березень

Практичний психолог

 

9.

Тренінг «Кібербулінг -зупинемо разом!»

Учні 5-11 класів

Квітень

Практичний психолог

10.

Тематичні бесіди:

- «Вчимося володіти власними емоціями»

 

- «Вчимося запобігати конфліктам»

 

- «Вчимося вирішувати конфлікти без насильства»

Здобувачі освіти

 

 

Здобувачі освіти

 

Здобувачі освіти

Вересень

 

 

 

Березень

 

 

Квітень

Класні керівники

 

 

Класні керівники

 

Класні керівники

11.

Розгляд питання ненасильницької поведінки в школі:

- засідання ради профілактики правопорушень;

 

- психолого-педагогічний консиліум за результатами звернень учасників освітнього процесу щодо випадків булінгу.

 

 

 

Здобувачі освіти

 

 

Учасники освітнього процесу

 

 

 

Щомісяця

 

 

 

За потреби

 

 

 

Члени ради профілактики правопорушень

 

Директор школи

 

Робота з батьками

1.

Тематичні батьківські збори «Шляхи запобіганню булінгу в дитячому середовищі».

Батьки здобувачів

освіти

 Вересень

Практичний психолог,

заступник директора з виховної роботи

2.

Тренінг для батьків «Сім’я – це простір без насильства».

Батьки здобувачів освіти

Грудень

Практичний психолог

3.

Випуск буклету «Як замінити токсичні фрази».

Батьки здобувачів освіти

Листопад

Заступник директора з виховної роботи

4.

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для

своєї дитини.

Батьки здобувачів освіти

Січень

Практичний психолог

 

5.

Тренінг для батьків «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

 

Батьки здобувачів освіти

Лютий 

Практичний психолог,

класні керівники

6.

Батьківський всеобуч «Попередження ризикованої поведінки в соціальних мережах».

Батьки здобувачів освіти

Березень

 

 

Практичний психолог

7.

Батьківський всеобуч «Небезпечні квести для дітей»

 

Батьки здобувачів освіти

 

Квітень

 

Практичний психолог

 

 

 

 Заступник директора з виховної роботи                                               Гуцул О.Б.