ТОЛЕРАНТНІСТЬ

 

 

Міжнародний день толерантності було запроваджено за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО в 1995 році. Саме 16 листопада було ухвалено Декларацію принципів терпимості, яка проголосила рівність усіх людей, незалежно від їхнього етносу, віросповідання або кольору шкіри, а також неприйняття будь-яких форм дискримінації і покарання за геноцид.

Слово толерантність походить від латинського tolerance, що означає «терпіння». Треба сказати, що це поняття існує в різних аспектах, але саме в суспільстві толерантність – це терпимість до думок, поглядів, традицій інших людей. Чи не найвлучніше зумів розкрити концепцію толерантності французький просвітитель Вольтер: «Ваша думка для мене глибоко ворожа, але за Ваше право висловити її я готовий віддати своє життя».

Практичним психологом школи Якубенко В.В. було проведено ряд заходів: тренінги «Вчимося бути толерантними», «Толерантність в сучасному житті», «Толерантність врятує світ».

З учнями були вироблені правила, як стати толерантними:

1. Зрозуміти: якщо хтось відрізняється від вас, це не означає, що він гірший від вас.
2. Навчитися сприймати людей такими, якими вони є, без намагань змінити їх.
3. Цінувати неповторну особистість кожного.
4. Поважати почуття, думки й переконання кожного, якщо навіть вони не збігаються з вашими.
5. Відшукати своє істинне «я» й ніколи не зраджувати йому.

 

              

Практичний психолог  Якубенко В.В.