Дистанційне

БІОЛОГІЯ

6, 7, 8, 9
10, 11 класи

Зверніть увагу: відповіді на тестові завдання надсилайте у вигляді вкладених (доданих) файлів створених у редакторі Word на поштову адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  У заголовку не забудьте вказати клас, прізвище і ім'я, тему тестового завдання. Плідної роботи!

6 КЛАС

Теми 1-4  для опрацювання:

1.Водорості.

2.Вищі спорові рослини:  Мохи.   Папороті.   Хвощі. Плауни.

(Вміти  характеризувати особливості будови, місцезростання, розмноження. Називати основних представників певного відділу рослин, впізнавати основні види за малюнком.

Основні поняття до теми: життєвий цикл, спорангій, спорофіт, гаметофіт.)

3.Голонасінні. Особливості будови, розмноження, значення в природі та  в житті людини.

Характеристика основних представників відділу Голонасінні:  Сосна , Ялина. Їх порівняльна характеристика за особливостями будови та вимогами до умов існування.

Основні поняття до теми: шишка, смоляні ходи, фітонциди, хвоя, вічнозелені рослини. Особливості пристосування голонасінних до низьких температур.

4.Покритонасінні рослини.  Особливості будови, характеристика представників, значення в природі та житті людини.

                         Завдання до теми:

    В робочих зошитах зробити порівняльну характеристику будови мохів папоротей та покритонасінних рослин.

                        Тестування по темі.

1 рівень( виберіть одну правильну відповідь по 0,5 балів)

1.Виберіть з запропонованих рослин ті, які розмножуються спорами:
А) троянда б) щитник чоловічий в) яблуня в) сосна

2.Нищі спорові рослини – це :
А) хвощі б) водорості г) мохи

3.Назвіть комахоїдну рослину:
а) росичка; б) калина; в) ромашка; г) троянда.

4.Яка рослина бере участь в утворенні торфу:
А) ялина б) сфагнум в) хвощ польовий г) зозулин льон

5.У яких рослин насінина утворюється в шишці:
А) покритонасінних б) голонасінних в) водоростей г) спорових рослин

6.Зазначте спосіб запилення , який притаманний для сосни звичайної:
А) комахами б) вітром в) водою

7.До покритонасінних належить:
А) гінкго б) яблуня в) хвощ польовий в) ламінарія

8.У першому ярусі мішаного лісу росте:
А) ламінарія б) дуб в) сосна г) мох зозулин льон

9.Світлолюбною рослиною є :
А) тюльпан б) сосна в) копитняк європейський г) ялина

10.Зерновою культурою є:
А) картопля б) пшениця в) клубніка г) огірок

2 рівень ( по 0, 75 балів)

11.Установіть відповідність між рослинами та відділами, до яких вони належать
1) троянда 2) ялина 3) плаун булавовидний 4) черешня 5) зозулин льон
А) мохоподібні Б) покритонасінні В) голонасінні Г) плауноподібні

12.Виберіть і випишіть рослини класу Однодольні:
горох, пшениця, квасоля, лілія, цибуля, шипшина, вишня, айстра, ячмінь, кукурудза, береза, сосна , пролісок, конвалія, помідор, перець, часник, тюльпан.

3 рівень

13.Виберіть із запропонованих термінів зайвий і поясніть чому:
ялина, липа, сфагнум, горобина.( 1 бал)

14.Виберіть з запропонованих рослин багаторічні, поясніть свій вибір:
морква, груша, тюльпан, буряк, черешня, піони, капуста, картопля, троянда. ( 1 бал)

15.Опишіть рослинні угрупування лісу та луків, порівняйте їх ( спільні та відмінні риси).Чи можете ви зустріти ці угрупування в околицях нашого міста.( 1,5 бали)

4 рівень( 2 б.)

16.Порівняйте голонасінні рослини та покритонасінні( вкажіть спільні та відмінні риси, наведіть приклади). Їх значення для людини.

Теми 5-7  для опрацювання:

 5. Екологічні групи рослин ( по відношенню до світла, води, температури.)
-світлолюбиві
- тіневитривалі
-водяні рослини
- вологолюбні

-посухостійкі.

 6.Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

        Значення рослин для людини.

7.Основні групи сільськогосподарських рослин ( овочі, фрукти, плодовоягідні, зернові, зернобобові.)
                        Узагальнення по темі : «Різноманітність рослин»
                        Тестування по темі.
«Організми і середовище існування»

 1. Середовища існування живих організмів бувають:

                                 а) наземно-повітряне, ґрунтове, водне;

                                 б) водне, наземне, ґрунтове;

                                 в) водне, ґрунтове, повітряне.

 1. Температура, світло, вологість, склад ґрунту - це:

                                 а) абіотичний фактор;

                                 б) біологічний;

                                 в) біотичний фактор.

 1. Чинники живої природи, обумовлені взаємодією між собою:

                                 а) біотичні;

                                 б) абіотичні;

                                 в) антропогенні.

 1. Пристосувальні властивості організму залежать від:

                                 а) місця існування організму;

                                 б) інтенсивності впливу екологічних факторів;

                                 в)  впливу сонячної енергії.

 1. Сукупність рослин, об'єднаних екологічними взаємозв'язками, територією - це:

                                 а) угрупування рослин;

                                 б) взаємозв'язок організмів.

 1. Екологічні групи рослин, що пристосувалися до певної освітленності:

                                 а) світлолюбиві, тіньовитривалі;

                                 б) тіньолюбиві, світлолюбиві;

                                 в) світлолюбиві, тіньолюбиві, тіньовитривалі.

 1. Екологічні групи рослин, що виділяються за потребою у волозі:

                                 а) водяні рослини, вологолюбиві, посухостійкі;

                                 б) водяні рослини;

                                 в) вологолюбиві рослини.

 1. Екологічні групи, що пристосувалися до температури:

                                 а) холодостійкі, теплолюбиві;

                                 б) холодостійкі;

                                 в) теплолюбиві.

 1. Рослини – паразити - це:

                                    а) повитиця, вовчок, петрів хрест;

                                    б) вовчок, омела;

                                    в) омела, петрів хрест.

 1. Росичка круглолиса, багно звичайне, журавлина ростуть на:

                                 а) піщаних грунтах;

                                 б) заболочених грунтах;

                                 в) кислих грунтах.

 1. Екологічна група рослин, що живуть на ґрунтах із високою засоленістю:

                                 а) содник, курай м’ясистий, тамарикс, волоснець;

                                 б) содник, гніздівка, тамарикс;

                                 в) солянка, содник, очиток їдкий.

 1. Життєві форми рослин - це:

                                 а) дерева, трави;

                                 б) дерева, кущі, трави;

                                 в) трави, кущі.

 1. Трав’янисті рослини бувають:

                                 а) багаторічні, однорічні;

                                 б) багаторічні, дворічні, однорічні;

                                  в) дворічні, однорічні.

Тема 8  для опрацювання:

8.  Гриби.
 Особливості живлення грибів.

 Особливості  будови грибів: грибна клітина, грибниця, міцелій плодове тіло, мікориза.

 Розмноження та поширення грибів.

Групи грибів: симбіотичні –  мікоризоутворюючі  шапинкові гриби;  сапротрофні – цвілеві гриби; паразитичні гриби.
Лишайники. Особливі симбіотичні організми.  Індикатори чистоти повітря.

Значення грибів та  лишайників в природі та житті людини.

Завдання до теми : в робочому зошиті замалювати гриб та лишайник, підписати складові будови. Вміти розпізнавати на малюнку отруйні та їстівні гриби. Розробити пам’ятку щодо збирання грибів.

            Узагальнення «Будова та життєдіяльність організмів».

Підсумкова контрольна робота.

 І рівень (по 0,5 бала за кожне завдання)

 Позначте одну правильну відповідь.

1.У клітинах червоних водоростей відкладається:

А крохмаль                                       В багрянковий крохмаль

Б ламінарин                                      Г філофорин

2.У голонасінних рослин уперше з’являється:

А квітка                                              В плід

Б насінина                                         Г корінь

3.Шишка — це:

А видозміна пагона                          В видозміна листка

Б пагін                                                        Г видозміна квітки

4.Тривалість життя статевого покоління у плаунів:

А один сезон                                     В 15–18 років

Б 2 роки                                             Г 5–8 років

5.Панцир, просочений сполуками Силіцію, є у водоростей:

А  зелених                                           В бурих

Б  червоних                                         Г діатомових

6.До мохів належить:

А  яловець звичайний                       В  сфагнум

Б   ламінарія                                       Г  хвощ великий

ІІ рівень 

 Із запропонованих відповідей виберіть правильні.

7.Виберіть характерні ознаки хвощів:

А у життєвому циклі переважає спорофіт

Б у життєвому циклі переважає гаметофіт

В тіло почленоване на вузли і міжвузля

Г стебло містить кремнезем

Д мають ризоїди

Е листки мають вигляд зубчиків, які зростаються біля основи, утворюючи піхву, що покриває вузол

Є листки великі, розсічені

ІІІ рівень (по 1,5 бала за кожне завдання)

8.Яке значення в житті людини мають водорості?

9.У молодому світлому лісі між березами й осиками посадили ялини. Через 20 років берези й осики зникли і на їхньому місці з’явився темний ялиновий ліс. Поясніть, чому так сталося.

IV рівень (3 бали)

1.Поясніть переваги покритонасінних рослин перед голонасінними.

 

7 КЛАС 
Теми та завдання для опрацювання.

1.Органи  чуття їх значення.

Підготувати міні – проекти:  «Як бачать тварини.» «Як тварини визначають напрям руху.»

2.Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

Завдання до теми: вміти порівнювати будову головного мозку  хребетних тварин. Розрізняти на малюнку основні відділи мозку та типи розмноження, вказувати особливості будови, виконувані функції.

3.Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

4.Розвиток тварин ( з повним перетворенням та неповним, прямий розвиток.) Періоди та тривалість життя тварин.

Завдання до теми: називати основні типи розмноження, характеризувати особливості розмноження ссавців, наводити приклади тварин з прямим розвитком , непрямим розвитком з повним та неповним  перетворенням.

 Узагальнення вивченого. Пройти тестування з підручника в кінці теми.
Тестування по темі
І. Завдання з вибором однієї  правильної відповіді.(0.5б)

 1. Подвійне дихання властиве:

А) птахам,   Б) плазунам,     В) земноводним,    Г)  ссавцям.

 1. Вкажіть, як називаються організми, які живляться готовими органічними речовинами:

А) гермафродити,    Б) автотрофні,    В) гетеротрофні,   Г) найпростіші.

 1. Вкажіть тварину, у якої чотирикамерне серце:

А) страус,    Б) ящірка прудка,    В) квакша звичайна,   Г) акула катран.

 1. Зазначте систему органів тварин, яка складається з скелета та скелетних м`язів:

А) видільна,  Б) транспортна,    В) опорно-рухова,   Г) ендокринна.

 1. Зовнішній скелет є у представників:
  А) комах, Б) черепах, В) кишковопорожнинних,  Г) кісткових риб.

ІІ. Завдання з вибором  кількох правильних відповідей.(1б)

 1. До травної системи входять такі органи:

А) стравохід,  Б) трахея, В) печінка, Г) нирки.

 1. Скелет передніх кінцівок складається з кісток:

А) ключиці,   Б) плечової кістки,  В) кістки кисті.

 1. В індивідуальному розвитку тварин розрізняють такі періоди:

А) ембріональний,  Б) прямий,  В) непрямий,   Г) постембріональний.

ІІІ. Завдання на встановлення відповідності.(1,25б)

 1. Встановіть відповідність між системою органів та функціями, які вони виконують:

А) травна система,                            1. транспортує кисень до тканин, органів,

Б) нервова система,                          2. забезпечує газообмін,

В) кровоносна система,                    3. всмоктування поживних речовин,

Г) дихальна система,                        4. реакція організму на подразнення.

 1. Встановіть відповідність між кістками та відділом скелета, до яких вони відносяться:

А) плечова кістка,                               1. хребет,

Б) гомілкова кістка,                             2. передня кінцівка,

В) шийні хребці,                                  3. задня кінцівка,

Г) ключиця,                                          4. пояс верхніх кінцівок.

 1. . Встановіть відповідність між назвою тварини та способом відтворення потомства:

А) черепахи,                                         1. живонародження,

Б) ящірка живородна,                          2. яйцеживонародження,

В) кріт,                                                  3. яйценародження.

ІV. Завдання відкритого типу.(2б)

 1. Які ознаки подібності та відмінності в скелеті хребетних тварин?

Поведінка тварин.

5.Поведінка тварин, методи її вивчення.  Вроджена і набута поведінка, приклади.

  Способи орієнтації тварин. Хомінг. Міграції тварин.

6.Форми поведінки тварин:  дослідницька. Харчова, захисна, гігієнічна або грумінг, репродуктивна ( пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна поведінка.7.Соціальна поведінка тварин. Типи угруповань тварин за Конрадом Лоренцом. Ієрархія в групі.

8.Комунікація тварин.

9.Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

10.Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

Завдання до теми: Знати основні форми поведінки тварин, вміти наводити приклади.

 Створити міни- проект на тему: «Чому тварини мігрують» , «Як вчаться пташенята.»

 Узагальнення по темі: виконати тести з підручника до теми.

Тестування по темі

 1. Наука, яка вивчає поведінку тварин.
  а) Біологія б) Етологія в) Зоологія г) Психологія
  2. Спрямовані дії організму у відповідь на внутрішні чи зовнішні подразники - це...
  а) Життя б) Хомінг в) Імітація г) Поведінка
  3. Вибери учених засновників "етології"
  а) Ніколас Тінберген б) Антоні ван Левенгук в) Карл фон Фріш г) Конрад Лоренц Ї
  4. Цілеспрямоване сприйняття та опис поведінки тварини - це Ї
  а) Спостереження б) Експеримент в) Дослідження г) Моделювання
  5. Зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, тобто взаємодії тварини з навколишнім світом, - це
  а) Ієрархія б) Імітація в) Спілкування г) Научіння
  6. На чому базується вроджена поведінка?
  а) Інстинкти б) Умовні рефлекси в) Безумовні рефлекси г) Научіння
  7. Як називається інстинкт повернення додому?
  а) Міграція б) Адаптація в) Хомінг г) Імпринтинг
  8.
  Періодичне переміщення тварин між середовищами життя, що істотно відрізняються і просторово віддалені одне від одногомає назву...
  а) Міграція б) Орієнтація в) Хомінг г) Інстинкт

 Організми та середовище існування.

11.Поняття про популяцію, екосистему, чинники середовища.

12.Ланцюги живлення і потік енергії.

13.Взаємозвязок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в екосистемі.

14.Вплив людини та її діяльності довкілля. Екологічна етика.

15.Природоохоронні території. Червона книга.

Завдання до теми: вміти давати визначення популяції, екосистеми, наводити приклади основних екологічних факторів ( біотичні, абіотичні, антропогенні ), самостійно складати харчові  ланцюги і визначати потік енергії.

Виконати тести з підручника до теми.

Підсумкове тестування
I ВАРІАНТ

Оберіть одну правильну відповідь.

1.До фітофагів належить: 
а) бобер; б) вовк;  в) яструб; г) п'явка.

2.До сапротрофів належать:
а) орел;  б) дощовий черв'як; в) жук – листоїд; 
г) жаба.

3.Як називається орган газообміну, що мають вигляд розгалужених трубочок:
а)зябра;  б) легені;  в) повітряні мішки;  г) трахеї.

4.Скільки камер має серце журавля: 
а) одну;  б) дві;  в) три;  г) чотири.

5.Якій тварині властивий реактивний рух:
а) гідра;  б) ропуха;  в) манта; 
 г) аурелія.

6.Який метод використовують для дослідження міграцій птахів:

    а) радіонашийники; б) мітка на пір'ї;  в) мічення кільцями; г) мітка з радіоактивними речовинами.

7.Як називається інстинкт повернення додому: 
а) міграція;  б) адаптація; 
в) хомінг;  г) імпринтинг.

  Установіть відповідність:

1.безумовний рефлекс, 2.умовний рефлекс,  3.інстинкт,   4.научіння
а) дитинча леопарда намагається піймати здобич 
під пильним контролем матері;
б) оса приносить їжу у нору для майбутньої личинки;
 в) мавпа відсмикує руку від гарячого предмета;
 г)  акваріумні рибки підпливають до поверхні води, якщо постукати по стінці акваріума.                               

 

 Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть ознаки, що характеризують комунікацію тварин:

 

У яких тварин ключову роль у спілкуванні відіграють звукові сигнали?

У яких тварин ключову роль у спілкуванні відіграють хімічні сигнали?

Які з тварин здатні спілкуватися за допомогою ехолокації?

1. бджоли

1. ведмеді

1. дельфіни

2. ящірки

2. сови

2. ведмеді

3. солов'ї

3. дельфіни

3. солов'ї

 

II ВАРІАНТ

 Оберіть одну правильну відповідь.

 1. До зоофагів належить:
а)коала; б) личинки комарів; в) змія – яйцеїд;  г) корова.

2.Які з тварин мають наскрізну травну систему:
а) птахи; б) коралові поліпи;  в)медузи;  г) плоскі черви.

3.Зелені залози ракоподібних – це органи: 
а) дихання; б)травлення; 
 в) виділення;  г)живлення.

4.Які із вказаних груп тварин НЕ мають зовнішнього скелета: 
а) кільчасті черви; б)комахи;  в) ракоподібні;  г) павукоподібні.

5.Який із типів симетрії тіла притаманний собаці: 
а) сферична;  б)двобічна;  в)радіальна;  г) трибічна.

6.Що із зазначеного є научінням: 
а) пошук партнера;  б) будування гнізда;  в)годування дитинчат;  г) використання палички для добування їжі.

7.Які сигнали відіграють головну роль у спілкуванні кажанів: 
а) хімічні;  б)візуальні; в) звукові;  г) смакові.

 Установіть відповідність:

 1.безумовний рефлекс, 2.інстинкт, 3.научіння, 4.умовний рефлекс 
а) у корови починає виділятися слина, коли 
 вона  їсть траву;
б) бджоли будують стільники;
в) у собаки починає виділятися слина, коли вона бачить їжу;
г) папуга повторює слова за людиною.

 Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть ознаки, що характеризують комунікацію тварин:

 

У яких тварин ключову роль у спілкуванні відіграють звукові сигнали?

У яких тварин ключову роль у спілкуванні відіграють хімічні сигнали?

Які з тварин здатні спілкуватися за допомогою ехолокації?

1. мурахи

1. синиці

1. мавпи

2. вовки

2. мурахи

2. кажани

3. змії

3. жаби

3. олені

 

 

8 КЛАС

Теми для опрацювання:

1.Головний мозок.

2.Спинний мозок.

3.Поняття про соматичну  нервову систему.

4.Вегетативна нервова система ( симпатичний та парасимпатичний відділи .

5.Профілактика захворювань нервової системи.

Завдання до теми: характеризувати особливості будови головного мозку, вказувати розташування сірої та білої речовини в різних відділах мозку. На малюнку розрізняти розташування відділів, вказувати назву кожного відділу, чітко  вказувати виконувані функції.

В робочих зошитах замалювати будову головного мозку та підписати основні відділи: стовбур, мозочок, півкулі.

 Знати особливості будови спинного мозку, місце розташування  та виконувані функції.

Характеризувати функції соматичної та вегетативної нервової системи.

Називати, вказувати симптоми та заходи профілактики  хвороб  серцевосудинної системи.

Тестування по темі:

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

1.Вкажіть основний структурний і функціональний елемент нервової системи

А  нейрон      Б  нефрон

2.Визначте, як називається довгий відросток, що відходить від тіла нейрона

А  дендрит     Б  аксон

3.Визначте структури, які утворюють нервові волокна

А  дендрити  Б  аксони       В  тіла нейронів

4.Вкажіть принцип роботи нервової системи

А  рецепторний        Б  рефлекторний       В  руховий

5.Вкажіть, яка структура не входить до складу двонейронної рефлекторної дуги

А  рецептор   Б  вставний нейрон   В  рухове волокно    Г  чутливе волокно

6.Вкажіть, по яких нервах збудження проходить від ЦНС до робочих органів

А  рухові        Б  чутливі   В  змішані      Г  збудливі

7.Вкажіть складові периферичної нервової системи

А  головний мозок і спинний мозок

Б  головний мозок і черепно-мозкові нерви

В  спинний мозок і спинномозкові нерви

Г  черепно-мозкові і спинномозкові нерви

8.Вкажіть, яку функцію не виконує центральна нервова система

А  забезпечує взаємозв’язок усіх клітин, тканин та органів організму

Б  регулює процеси, які відбуваються в організмі

В  забезпечує рух окремих частин тіла

Г  забезпечує зв'язок організму з довкіллям

Вставте пропущені слова:

9.Реакція організму у відповідь на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи – це ____________. Сукупність структур нервової системи, які беруть участь у здійсненні рефлексу, – це ______________. Спеціалізовані чутливі нервові структури, які перетворюють певні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища на нервові імпульси, називаються __________.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

10.Визначте, де знаходяться зовнішні рецептори

А  око  Б  серце  В  шкіра   Г  м’язи   Д  вухо   Е  легені

Встановіть відповідність:

11.Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням

 

Поняття

Визначення

1

рефлекс

А

забезпечує рух імпульсів від різних органів до ЦНС

2

рецептор

Б

забезпечує рух імпульсів від ЦНС до робочих органів

3

чутливе волокно

В

реакція організму у відповідь на подразнення

 

 

Г

спеціалізований чутливий утвір, що сприймає подразнення

Встановіть послідовність:

12.Встановіть послідовність проходження нервового імпульсу по рефлекторній дузі під час відсмикування руки від гострого предмету

А  робочий орган     Б  рецептор    В  нервовий центр

Г  рухове нервове волокно Д  чутливе нервове волокно

Тема: Сенсорні системи.

6.Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.

7.Зорова сенсорна система.

8.Захист зору, гігієна зору.

9.Завдання до теми:  в робочому зошиті намалювати  зоровий аналізатор ( око ), підписати складові.

Виконати в зошиті лабораторні дослідження: Визначення акомодації ока. Виявлення сліпої плями на сітківці ока. Інструктаж до виконання в підручнику.

10.Слухова сенсорна система. Вухо.

11.Захист  та гігієна слуху.

Завдання до теми: називати, вказувати виконувані функції, розрізняти на малюнку складові зорового та слухового аналізаторів.

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Тестування по темі:

І рівень (по 0,5 бала за кожне запитання)

Виберіть правильний варіант відповіді.

 1. Визначте орган рівноваги:

    А)  завитка;   Б)  сітківка;   В)  вестибулярний апарат;   Г)  євстахієва труба.

 1. Зовнішня оболонка ока, утворена сполучною тканиною:

    А)  судинна;   Б)  сірозна;    В)  білкова;     Г)  сітчаста. 

 1. Укажіть складову внутрішнього вуха:

    А)  вушна раковина;   Б)  кортіїв орган;   В)  стремінце;   Г)  молоточок.

 1. Вкажіть частину язика, де розташовані рецептори, які розрізняють смак кислого:

    А) на кінчику;   Б) на корені;   В) по краях;   Г) на корені та краях.

 1. Укажіть частину вуха, що не входить до складу середнього:

    А) молоточок;   Б) барабанна перетинка;   В) коваделко;  Г) стремінце.

 1. Вкажіть місце, де фокусується зображення предмета в разі далекозорості:

    А)  на сітківці;    Б) перед сітківкою;   В) поза сітківкою;    Г) у кришталику.

ІІ  рівень (по 1 балу за кожне завдання)

 1. Допишіть речення.

    Орган слуху людини складається з відділів …. Спеціальні чутливі утворення, що сприймають подразнення та  перетворюють їх на нервовий імпульс …. Оболонку, яка відіграє важливу роль у живлені ока, називають …. Оптичну систему ока утворюють … . Під час розглядання близько розташованих предметів кришталик має …. форму.

 

 1. Дати визначення понять:

звук, акомодація, хеморецептори, зоровий аналізатор.

Прості завдання з відкритою відповіддю:

 1. Яку будову має нюховий аналізатор?
 2. Які рецептори містяться у шкірі та які вони виконують функції ?

III рівень (по 1 балу за кожне запитання)

 1. Установіть відповідність між складовими ока та їх функціями:

А  склера

Б   зіниця

В   кришталик

Г   сітківка

 

1  Надає оку забарвлення

2  Підтримання форми та захист ока

3  Регулює кількість світла

4  Заломлює промені світла

5  Сприймає світлові подразнення і перетворює їх на нервові імпульси

 1. Розмістіть структури ока у послідовності проходження світлового променя.

А  кришталик

Б   зіниця

В   рогівка

Г   склисте тіло

Д   передня волога камера ока

IV рівень (по 1,5 бала за запитання)

 1. Поясніть механізм роботи сенсорної системи смаку та її значення у житті людини.
 2. У чому полягає небезпека інфекційних захворювань носоглотки для органів слуху? Поясніть.

 

Тема: Вища нервова діяльність  ( ВНД ).

12.Поняття про вищу нервову діяльність. Типи темпераменту.

13.Умовні та безумовні рефлекси.

14.Інстинкти.

15.Мова.

16.Навчання та пам'ять.  Мислення та свідомість.

17.Сон. Біоритми.

Завдання до теми: Вказувати основні види ВНД, типи темпераменту та коротко характеризувати. Підготувати тест для визначення темпераменту та за ним визначити власний тип темпераменту із записом в зошиті.

Розрізняти умовні та безумовні рефлекси, коротка характеристика та приклади.

Наводити приклади інстинктів.

 Характеризувати процес пам’яті, чітко називати види  пам’яті.

Називати стадії сну.

Наводити приклади біоритмів, вказувати їх значення в процесах життєдіяльності.

Тестування по темі:

1.Який тип темпераменту характеризується сильною, врівноваженою, але інертною нервовою системою?

а) холерик               в) сангвінік

б) меланхолік          г) флегматик

2.Психічний процес встановлення зв’язків між об’єктами або явищами навколишнього середовища називається:

а) мислення              в) свідомість

б) мова                      г) інстинкт

3.Виберіть вид пам’яті, яка забезпечує запам’ятовування, зберігання та відтворення рухів:

а) моторна                 в) образна

б) емоційна               г) змістова

4.Позначте півкулю головного мозку людини, у якій розташований центр керування письмом:

а) ліва  в) права   б) обидві півкулі

5.Укажіть стан скелетних і мімічних  м’язів під час фази повільного сну:

а) не змінюються в) розслаблені   б) напружені

6.Прикладом яких біоритмів є послаблення імунітету восени?

а) добових                  в) сезонних

б) місячних                 г) річних

7.Установіть відповідність між формами поведінки та прикладами, що їх ілюструють:

1.      Навичка

А. особливості ходи

2.      Звичка

Б. читання

3.      Динамічний стереотип

В. підпирання рукою голови під час роботи за комп’ютером

4.      Інстинкт

Г. підвищена конфліктність підлітків

 

8.Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть характерні ознаки вищої нервової діяльності.

Прикладом якої сигнальної системи є здатність сприймати звуки?

Яким видом пам’яті є запам’ятовування запахів?

Що із зазначеного є прикладом несвідомого?

 

1.Другої

1.      Образною

1.      Увага

2.Першої

2.      Емоційною

2.      Пам’ять

3.Третьої

3.      Руховою

3.      Автоматизм

 

9.Закінчи речення

До основних видів безумовних рефлексів належать …..

Дихальні рефлекси – це ……

Статеві рефлекси пов’язані з …….

Рефлекси, які проявляються не відразу після народження ….

10.Які види біоритмів можна виділити у людини? Наведіть приклади.

Тема: Розмноження та розвиток людини.

18.Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини.

19.Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Плацента та її функції.

20.Ембріональний розвиток людини.

21.Репродуктивне здоров’я.

Завдання до теми: розробити проект на тему: «Чинники ризику репродуктивного здоров’я». (можна у вигляді презентації).

 Тестування підсумкове за семестр:

Початковий рівень (4 бали)

1.Укажіть зону кори головного мозку, де розташовані центри слухової сенсорної системи:

а) потилична;  б) скронева;  в) лобова; г) тім'яна.

 1. Укажіть залози, які своїми протоками відкриваються на поверхню шкіри.
  а) сльозові б) потові в) ендокринні г) травні
  3.Гормон, що виробляеться під час стресу :

а) інсулін; б) глюкагон;  в) адреналін; г) тироксин.

   4.Важливе значення для відновлення працездатності має фаза сну

а) повільного; б) мимовільного; в) швидкого; г) літаргічного

5.Слухові кісточки ( молоточок, коваделко, стремінце) входять до складу:

 а) зовнішнього вуха;  б) внутрішнього вуха;  в) середнього вуха;   г) завитки.

 1. Рецептори, що відповідають за сприйняття запахів відносяться до:

 а) хеморецепторів;  б) терморецепторів;  в) фоторецепторів;  г) механорецепторів.

 1. Корінь язика найбільш чутливий до:

а) солоного; б) кислого; в) гіркого; г) солодкого.

8.Система безумовних рефлексів, пов'язаних зі збереженням виду, називається

а) інтуїція; б) іррадіація; в) навички;    г) інстинкти.

Достатній рівень. (5 бали)

 1. Гормонами підшлункової залози є:

 а) адреналін;  б) інсулін;  в) глюкагон;  г) тестостерон;  д) тироксин.

 1. 2. До залоз змішаної секреції відносяться:

а) щитоподібна; б) підшлункова;  в) гіпофіз;  г) статеві;  д) епіфіз.

 1. До середнього вуха відносяться:

а) вушна раковина; б) зовнішній слуховий прохід;

в) молоточок;   г) коваделко; д) стремінце.

 1. В сітківці ока людини є колбочки, які сприймають кольори:

а) білий; б) чорний;  в) червоний;  г) зелений; д) синій.

5.У меланхоліків тип нервових процесів характеризується такими рисами, як

а) велика сила; б) нестійка сила; в) інертність;

г) слабка рухливість; д) пригніченість; е) збудженість.

Високий рівень

Опишіть будову ока.    

 

9 КЛАС
Теми для опрацювання:

Тема 1. Форми мінливості.

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Методи генетичних  досліджень.

Завдання до теми: Вміти складати схеми схрещувань.

Наводити приклади різних форм мінливості.

Скласти  схему власного родоводу використовуючи генетичні символи.

Опрацювати генетичні задачі в підручнику, розв’язки  записати  в зошиті.

Тести до теми: Мутаційна мінливість

 1. Назвіть вченого, який виявив залежність прояву ознак від впливу
  зовнішніх умов:

а) Ж.-Б. Ламарк;                          г) Т. Шванн;

б) Р. Вірхов;                                д) Г. Мендель.

в) К. Лінней;

 1. Вкажіть, як називаються зміни фенотипу організму, спричинені
  факторами умов існування і не пов'язані зі змінами генотипу:

а) комбінативна мінливість;       в) мутаційна мінливість.

б) модифікаційна мінливість;

 1. Вкажіть, що називається нормою реакції:

а) межі модифікаційної мінливості;

б) сумарна кількість ознак, що можуть піддаватися модифікаціям;

в) величина зовнішнього фактора, що призводить до появи модифікації;

г) здатність модифікацій зникати за відсутності дії фактора, який їх викликав.

 1. Вкажіть, про що свідчить довжина варіаційного ряду:

а) поширеність окремих варіант;

б) розмах модифікаційної мінливості;

в) межі модифікаційної мінливості;

г) частоту мутацій.

 1. Вкажіть, внаслідок яких мутацій виникає явище поліплоїдії:

а) геномних;                                 в) генних.

б) хромосомних;

 1. Визначте, які генні мутації можуть проявлятися лише в гомози­готному стані:

а) домінантні;                               в) рецесивні;

б) субдомінантні;                          г) кросинговер.

 1. Вкажіть, які твердження щодо модифікаційної мінливості є правильними:

а) ступінь вираження модифікації безпосередньо залежить від інтен­сивності та тривалості дії на організм певного чинника;

б) модифікаційні зміни успадковуються;

в) модифікації можуть зникати протягом життя особин, якщо припи­няється дія фактора, що їх спричинює;

г) модифікаційні зміни можуть зберігатися впродовж усього життя особин;

д) модифікації спрямовані на пристосування організмів до змін факто­рів довкілля.

 1. Назвіть ознаки організму, які повністю визначаються генами і
  мають малу модифікаційну мінливість:

а) листорозміщення;                                    г) розміщення очей;

б) жилкування;                                            д) маса організму;

в) форма листкової пластинки;   е) група крові.

 1. Вкажіть, які твердження щодо мутацій є правильними:

а) мутації виникають раптово;

б) зміни, спричинені мутаціями, стійкі і можуть успадковуватися;

в) мутації є неспрямованими і можуть бути корисними, нейтральними чи шкідливими для організму;

г) одні і ті ж мутації не можуть виникати багаторазово.

 1. Вкажіть, в результаті чого можуть утворюватися поліплоїдні організми:

а) внаслідок поділу хромосом, що не супроводжується поділом клітини;

б) внаслідок злиття соматичних клітин чи їх ядер;

в) внаслідок утворення симпласту;

г) внаслідок зміни числа хромосом окремих пар;

д) внаслідок утворення гамет з нередукованою кількістю хромосом.

 1. Зазначте, які мутації пов'язані із перебудовою хромосом:

а) зміна числа хромосом окремих пар; 6} втрата ділянки;

в) вставка додаткового фрагмента;

г) обмін ділянками між негомологічними хромосомами;

д) поліплоїдія;

е) зміна порядку розташування генів.

 1. Назвіть фактори, які належать до фізичних мутагенів.

а) йонізуюче випромінювання; 

б) вірусні захворювання;              

в) зміна освітленості;

г) дія алкалоїду колхіцину;

д) зміна температури.

12.Вкажіть, які фактори в клітині протидіють мутаційному процесу:

а) виродженість генетичного коду;

б) наявність систем репарації ДНК;

в) повторюваність генів у нуклеїновій кислоті;

г) система підтримання клітинного гомеостазу;

д) здатність до переходу організмів у стан спокою за шкідливих умов середовища.

 

Тема 2. Еволюція органічного світу.

Теорія Чарльза Дарвіна.

Популяція живих організмів та їх основні характеристики.

Еволюційні фактори.

Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення.

Палеонтологія. Етапи еволюції людини.

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Тема 3. Біорізноманіття.

Поняття про філогенію та систематику.

Основні групи організмів: бактерії, археї, уекаріоти.

Віруси.

Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Тест до теми: «Еволюція органічного світу»

І рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

 1. Вивчає зародковий розвиток:

А) систематика              Б) ембріологія

 1. Чинник еволюції за Ламарком:

А) природний добір        Б) вправляння органів

 1. Формою ізоляціє є:

А) екологічна           Б) хімічна

 1. Організми в межах популяції об’єднує:

А) хвилі життя    Б) вільне схрещування

 1. Крило птаха, крило метелика – це органи:

А) гомологічні              Б) аналогічні

 1. За якою ознакою людина належить до хордових:

А) серце     Б) нервова трубка

ІІ рівень (1 бал за правильну відповідь)

 1. Фотосинтез виник з появою:

А) вакуоль   Б) рибосом   В) мітохондрій    Г) пластид

 1. Органи, що подібні за будовою та походженням, але різні за функцією:

А) аналогічні  Б) рудиментарні  В) гомологічні  Г) внутрішні

 1. Формою природного добору є:

А) генетичний  Б) екологічний В) стабілізуючий  Г) стаціонарний

ІІІ рівень (4 бала за виконане завдання)

 1. З’єднайте систематичну категорію з місцем людини в ній:

1.Домен, царство

А Людина, Людина розумна

2.Тип, клас

Б Примати, Гомініди

3.Ряд, родина

В Еукаріоти, Тварини

4.Рід, вид

Г Хордові, Ссавці

 

ІV рівень (2 бали за правильну відповідь)

 1. Дайте визначення поняттям:

а. Еволюція – це...

б. Палеонтологія – це...

Тема 4. Надорганізмові біологічні системи.

Екосистеми, їх різноманітність.

Харчові ланцюги, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

Біотичні, абіотичні, антропічні фактори.

Стабільність екосистем та причини їх порушення.

Біосфера як цілісна екосистема. Захист біосфери.

Завдання до теми:

Вміти наводити приклади екосистем та екологічних чинників.

Виконати проект на тему:  Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемі  своєї місцевості.

Тема 5. Біологія як основа біотехнології та медицини.

Поняття про селекцію.

Поняття про біотехнологію, генну інженерію.

Генетично модифіковані організми.

Контрольна робота за ІІ семестр:

І рівень. Виберіть одну правильну відповідь.(0,5 бала)

 1. Наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті:

А) біохімія                               Б) біогеографія                    

 В) антропологія                      Г) палеонтологія

 1. 2. Теорія, прихильники якої вважають,що життя на Землі існувало вічно, називається теорією:

А) абіогенезу     Б) стаціонарного стану   В) креаціонізму    Г) панспермії.

 1. Загальна кількість особин на певній території, які належать до однієї популяції:

А) структура популяції                       Б) ареал популяції

В) щільність популяції                      В) чисельність популяції

 1. Критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип:

А) екологічний                               Б) біохімічний

В) морфологічний                           Г) генетичний

5.Назвіть найдавнішого представника роду Людина:

А) людина прямоходяча                  Б) людина розумна

 В) людина вміла                              Г) людина неандертальська

6.Випадкова зміна частот зустрічальностей алелей у популяції - це:

А) міграція      Б) ізоляція  В) дрейф генів     Г) хвилі популяції.     

     

ІІ рівень. Виберіть кілька правильних відповідей (1 бал)

7.Позначте рушійні сили еволюції органічного світу, за  Ж-Б. Ламарком:

А) боротьба за існування;    Б) конкуренція;           В) адаптація;                                    

Г) внутрішнє прагнення видів до самовдосконалення

 1. Які існують види природного добору?

А) статевий;                                    Б) розривальний;

В) стабілізуючий;                            Г) рушійний

9.Виберіть гомологічні органи:

А) крила кажанів та крила комах;

Б) додаткові корені картоплі та ризоїди зозулиного льону;

В) зябра річкового рака та річкового окуня;

Г) крила кажанів та плавці китів.

 

ІІІ рівень. Завдання на встановлення послідовності або відповідності (1 бал)

 1. Розташуйте в правильній послідовності представників роду Людина в порядку їх виникнення, починаючи від найдавнішого: 

А) людина прямоходяча                  Б) людина розумна

В) людина вміла                              Г) людина неандертальська

 1. Установіть відповідність між критеріями виду та їхніми характеристиками:

 1 генетичний 

 2 географічний 

 3 фізіологічний 

 4 морфологічний 

  А) подібність особин за будовою 

  Б) характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою і розмірами

  В) подібності й відмінності в процесах життєдіяльності особин одного виду 

  Г) ареал виду, який відрізняється від ареалів близьких видів 

 1. Встановіть відповідність між еволюційними поняттями та їх прикладами:

   1.  атавізми;

   2. рудименти;

   3. аналогія.

 

    А) вусики гороху і суниць;

    Б) суцільний волосяний покрив у людини;

    В)  залишки тазового пояса у китів;                 

    Г) ласти в дельфінів і китів.

 

ІV рівень. Завдання творчого характеру (одне на вибір, 3 бала)

 1. В чому сутність найпоширеніших гіпотез походження життя на Землі?
 2. Назвіть способи видоутворення та поясніть їх суть.

 

     

10 КЛАС

Теми для опрацювання:

Репродукція та розвиток.

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

Особливості процесів регенерації організму людини.

Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики.

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин.

Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.
Виконати лабораторну роботу у зошиті: «Вивчення будови статевих клітин».

Суть та біологічне значення запліднення.

Причини порушення процесів запліднення у людини.

Репродуктивне здоров’я  людини.

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини.

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається. Етапи ембріогенезу людини.

Завдання до теми:

Характеризувати особливості будови та функцій статевих клітин.

Називати  етапи ембріогенезу та вказувати особливості  взаємодії частин зародка.

Виконати проект на тему:» Чинники, здатні справляти позитивний та негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.»

Підсумкове тестування за семестр.

1-12 питання тестові з однією вірною відповіддю – 0,5 бал кожна; 13 – поділити по групам – 2 бали; 14-16 теоретичні питання – 1 бал.

 1. Відтворення собі подібних, що є основою безперервності існування виду:

А) трансплантація;   Б) регенерація; В) репродукція.

 1. Спосіб розмноження одноклітинних, за якого з однієї материнської клітини утворюється багато дочірніх:
  А) спороутворення;     Б) шизогонія;  В) фрагментація;  Г) поділ навпіл.
 2. Процес розвитку декількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини:

А) партеногенез;  Б) поліембріонія; В) гермафродитизм.

 1. Термін «регенерація» запропонував у 1712 році вчений:
  А) Р. Реомюр; Б) О. Гертвіг;   В) Ю. Ю. Вороний;    Г) Л. Гейфлік.
 2. Процес відновлення функціонуючих структур організму (органел, клітин, тканин, органів):

А) фізіологічна регенерація;  Б) репаративна регенерація;   В) регенерація.

 1. Пересадка органів і тканин між організмами одного виду:

А) алотрансплантація;      Б) ксенотрансплантація;         В) автотрансплантація.

 1. Відтворення нових клітин шляхом поділу вихідної клітини:

А) розвиток клітин;  Б) ріст клітин;   В) репродукція клітин.

 1. Поділ еукаріотичної клітини, внаслідок якого утворюються дві дочірні клітини з таким самим набором хромосом, що й у материнської клітини:

А) амітоз;         Б) мітоз;          В) мейоз.

 1. Процес виникнення структурних і функціональних відмінностей між клітинами, в результаті чого ці клітини стають спеціалізованими для різних процесів життєдіяльності багатоклітинних організмів:

А) детермінація клітин;        Б) диференціація клітин;         В) інтеграція клітин.

 1. Загибель клітин у результаті незворотного пошкодження під дією шкідливих чинників:

А) апоптоз;          Б) старіння клітин;              В) некроз.

 1. Процес злиття чоловічої гамети з яйцеклітиною з утворенням диплоїдної зиготи, яка дає початок нового організму:
  А) запліднення; Б) ембріогенез людини;   В) репродукція людини.
 2. Процес закономірного виникнення вікових змін, які поступово призводять до скорочення пристосувальних можливостей організму:

А) ембріогенез;          

Б) постембріогенез;           В) старіння.

 1. З переліку чинників, що спричиняють онкологічні захворювання визначте:

1) зовнішні;                                               2) внутрішні.

А) мутації;        Б) добові ритми;      В) бензпірен;       Г) ультрафіолетове випромінювання;    

Д) віруси та бактерії;                       Є) рентгенівське випромінювання;         

Ж) порушення імунної системи та діяльності ендокринних залоз;     З) генотип;         І) температура;          Ї) генетична схильність.

 1. Класифікація захворювань, які передаються статевим шляхом.
 2. Характеристика плідного періоду ембріогенезу.
 3. Характеристика репродуктивного періоду постембріогенезу.

 

11 КЛАС

Теми для опрацювання:

Тема: Антропічний вплив на біорізноманіття.

 Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.

Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності екосистеми.

Практична робота: «Оцінка екологічного стану твого регіону.» ( виконати в робочому зошиті).

Екологічна політика України. Червона книга  та чорні списки видів тварин.

Зелена книга України.

Концепція сталого розвитку та її значення.

Поняття про екологічне мислення .Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони здоров’я.

Тестування по темі

        1.Вперше про збереження біорізноманіття, як головне завдання людства, було проголошено в:

а.Ріо-де-Женейро в 1992 році         б. Кіото в 1998 році

в.Давосі в 1989 році             г.Римі в 1976 році

       2.Поняття біорізноманіття включає в себе кілька критеріїв: видове, генетичне й біосистемне. Який із цих критеріїв береться до уваги, коли мова іде про біоценози, що зустрічаються на планеті:

а.Видове біорізноманіття              б.Генетичне біорізноманіття

в.Екосистемне біорізноманіття     г.Всі ці критерії біорізноманіття

          3.Біорізноманіття на нашій планеті:

а.Було незмінним від виникнення життя і до появи людини

б.Почало різко збільшуватися із появою людини

 в.Стало незмінним за генофондом із появою людини

 г.Почало зменшуватися із прискоренням темпів розвитку людської цивілізації.

        4.Основною причиною порушення біосистемного різноманіття на планеті є:

а.Порушення гомеостазу в екосистемах   б.Відстріл тварин та вилов риби

 в.Космічні та авіа-перельоти                     г.Виникнення нових видів мікроорганізмів через процеси мутації

 1. Поява та розселення на території Європи видів, які до цього часу там не зустрічалися, але були випадково привезені і добре почувають себе в нових умовах, називається:

а.Шкідництво           б.Акліматизаці

 в.Реакліматизація    г.Кочівля

 1. За здатністю жити в умовах стабільного чи нестабільного середовища, всі організми поділяються на стенобіонти та еврибіонти. при цілеспрямованій акліматизації враховують ці параметрі. Легше до нових місць проживання пристосовуються:

а.Стенобіонти           2.Стенотерми

 в.Еврибіонти           г.Вони всі однаково важко пристосовуються до нових умов проживання

 1. Людина здійснює акліматизацію та реакліматизацію. якщо ми порівняємо ці процеси, то вони характеризуються тим, що:

а.Акліматизація передбачає повернення організмів на території, де вони раніше проживали.

 б.Акліматизація передбачає тільки процес одомашнення рослин та тварин.

 в.Реакліматизація передбачає переселення організмів на території, де вони раніше не зустрічалися.

 г.Реакліматизація передбачає переселення організмів на території, де вони жили раніше.

 1. У природі існує дуже багато видів-шкідників. Вони знищують великі масиви рослин в сезони свого масового розмноження. Проте, Конвенція про біорізноманіття НЕ передбачає, що такі види потрібно знищувати так, щоб вони повністю зникли. Чому ж не варто прагнути повністю знищити такі види (наприклад, сарана):

а.Такі види не є такими вже небезпечними.

б.Такі види, знищуючи рослини, приносять користь, бо розчищають території для життя тварин.

 в.Такі види, як і всі інші, є ланками у складних ланцюгах живлення в екосистемах.

 г.Такі види є малочисельними і тому їх вплив на середовище є незначним.

 1. В екосистемах живуть різні види тварин, рослин, грибів та мікроорганізмів. Чи можна вважати, що за генотипами організми однієї екосистеми відрізняються від організмів того є виду іншої такої ж екосистеми:

а.Так, вони відрізняються і це є результатом адаптації

б.Так, вони відрізняються і це є наслідком модифікації.

в.Ні, вони не відрізняються, бо належать до одного виду.

Тема: Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції, біотехнології.

Завдання та досягнення сучасної селекції.

Вчені селекціонери.

Сучасні методи селекції тварин, рослин, мікроорганізмів.

Явище гетерозису  та його генетичні основи.

Значення для планування селекційної роботи вчення Вавилова про центри різноманіття та походження культурних рослин, закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

Біоетичні проблеми сучасної медицини.

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

Виконати проект ( створення презентації, буклету постеру на тему:
«Клонування організмів»,  «Нанотехнології в біології», «Трансгенні організми: за і проти.»

Оцінювання за семестр.

1.Геном називають:

А) ділянку РНК ;                                           Б) ділянку ДНК;
В) ділянку білка;                                            Г) ділянку полісахариду.

 1. Сукупність усіх зовнішніх ознак і властивостей організму:

А) генотип;                                                    Б) фенотип;
В) спадковість;                                              Г) мінливість.

3.Сукупність всіх океанів, морів і річок Земної кулі називається:

А) Світовий океан                                         Б) гідросфера
В) водна оболонка                                         Г) тропосфера

 1. Як називається ріст особини протягом певного часу життя:

А) обмежений,                                             Б) необмежений,
В) періодичний,                                           Г) регенерація.

 1. Пристосування організмів до умов існування:

А) загартовування,                                     Б) адаптація,
В) регенерація,                                            Г) перешкода.

 1. Хто з названих організмів є консументом в лісовій екосистемі:

А) зайці,                                                         Б) гриби,
В) бактерії,                                                     Г) рослини.

 1. Що є основним зовнішнім джерелом енергії в екосистемі?

 А) сонячна енергія,                                   Б) енергія корисних копалин,
 В) термальна енергія Землі,                     Г) енергія радіоактивного розпаду.

 1. Між організмами одного виду можуть виникати зв’язки:

 А) конкуренція,                                        Б) паразитизм, В) хижацтво,                                             Г) симбіоз.

 1. Скласти ланцюг живлення в екосистемі – луки.
 2. Задача.

Визначте площу (га) поля, що необхідна для прогодування яструба масою 6 кг (суха речовина становить 40 %). Суха маса трави з 1 м2 становить 300 г. Ланцюг живлення: рослини – гризуни  – яструб.