АТЕСТАЦІЯ

ЧИ

СЕРТИФІКАЦІЯ?

 Міністр освіти Лілія Гриневич повідомила, що Міністерство освіти не влаштовують методики проведення атестації вчителів. Вона нагадала, що цього року Міносвіти проводить експеримент з добровільної сертифікації вчителів, ідея якої полягає у пілотуванні зовнішньої сертифікації.
«Я передбачаю, що сертифікація колись замінить цю недосконалу атестацію вчителів. Сертифікація складається з кількох частин. Учитель має пройти зовнішнє тестування з методик викладання і знання свого предмета, після цього Державна служба якості освіти виїжджає на місце роботи учителя і проводить моніторинг його діяльності, спілкується з його керівництвом і колегами, також вчитель готуватиме своє електронне портфоліо. Тобто сертифікація більше спрямована на те, як вчитель готовий до Нової української школи», - сказала міністр.
Експертне оцінювання професійних компетентностей вчителів-учасників сертифікації, окрім використання інших методів експертного спостереження, має включати інтерв’ювання директора школи та його заступника. Відповідна норма міститься у Методиці експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, що затверджена Державною службою якості освіти.
Передбачене документом інтерв'ювання директора та заступника директора школи може здійснюватись для збирання інформації про діяльність учителя. Інтерв’ювання мають проводити два експерти служби якості освіти.
Зокрема, експерти, через проведення інтерв'ювання директора школи та його заступника мають оцінити інформацію про діяльність учителя за 5 критеріями:
- здатність планувати і реалізовувати освітній процес на основі особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів;
- здатність здійснювати процес навчання, виховання і розвитку учнів, основою якого є повага до прав людини, патріотизм, демократичні та інші загальнолюдські цінності;
- здатність створювати безпечне та психологічно комфортне освітнє середовище;
- здатність налагоджувати і підтримувати партнерські стосунки з родинами учнів;
- здатність до постійного професійного розвитку, самооцінювання та рефлексії.
Інтерв’ювання директора закладу загальної середньої освіти та його заступника здійснюватиметься за розробленою анкетою, що передбачає обов’язкову фіксацію відповідей.
Разом з тим, методикою оцінювання передбачено, що інтерв’ю з директором та його заступником не може бути єдиним методом оцінювання. До інших методів оцінювання можуть входити спостереження за вчителем під час уроків, спостереження на перервах та інтерв’ю з самим учасником сертифікації.
В одному з нещодавніх інтерв'ю міністр освіти Лілія Гриневич повідомила, що освітнє відомство не влаштовують існуючі методики проведення атестації вчителів, зокрема, через те, що під час атестації, вчителів, як правило, оцінює директор і комісія всередині самої школи.
«Тобто ця атестація не є незалежною, і вона дуже залежить від особистісних стосунків керівництва школи і самого учителя», - наголосила міністр. (за матеріалами http://osvita.ua)
Так все це може бути в майбутньому, а поки що атестація «по-старому». 22.03 відбулось розширене засідання атестаційної комісії, на якому прийнято рішення про чергову атестацію наших колег Боднар І.І., Кубляк І.Л., Якубенко В.В., та позачергову атестацію Гончар Д.В. і Равлюка І.І. Наші щирі вітання!