НАКАЗ від 14.06.2019  № 06-у
Про відрахування
з числа учнів 5, 6 класів

НАКАЗ від 14.06.2019  № 04-у
Про перевід учнів 5-8-х,10-го класів
до наступних класів

НАКАЗ  від 14.06.2019 № 05-у
Про випуск та видачу
документів учням 9-го класу

ПРОТОКОЛ  № 7
засідання  педагогічної  ради
від 14 червня  2019 року